BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ДЕЙНОСТ
Според последни експертни оценки от Националния център по наркомании в България се злоупотребява най-често с: - канабис (марихуана) - от 110 – 260 хил. души; - хероин – около 30 хил. души; - успокоителни лекарства (транквилизатори) – 40-50 хил. души. Характерно за последните 2-3 години е рязкото увеличение в употребата на стимуланти: амфетамини и екстази – около 30 хил. души. Най-слабото звено в изграждащата се едва сега система за обществена помощ и подкрепа на младите хора в България, мъчително стигнали до убедено решение да се освободят от зависимостта си към наркотични и други вещества, са дейностите по рехабилитация и социална адаптация, след преминаване през етапите на детоксикация и активна терапия. В тази решителна, финална фаза на оздравителния процес, у нас реално не се прави нищо и това в крайна сметка води до провал на всички предишни усилия. В страните на ЕС по програми за лечение и ресоциализация на зависими участват активно държавата и църквата: Германия, Гърция, Испания, Румъния, Италия, Словакия, Чехия, Полша и други страни. Фондация “Антидот” е получила подкрепата на ректора на Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски”- Велички Епископ Сионий за сътрудничество в Проекта “Превенцията срещу наркотичните вещества и злоупотребата с тях” в учебните заведения на столицата. Мотото: “Аз избрах живот без дрога” Този проект е реализиран съвместно от: МВР – Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”, Софийската духовна семинария “Св.Йоан Рилски” и лично от Ректора, който е член на управителния съвет на фондацията и Фондация “Антидот” – България. С любезното финансово съдействие на Фондация “Ханс Зайдел” – Германия. В проведените 195 семинари са участвали лектори от ВМА, МВР, Музея на МВР, Епископ Сионий, Архимандрит Антим, Отец Кирил Дидов, Отец Лука и Отец Исаак и лектори ВВМА - д-р Нейкова, д-р Арнаудов, д-р Митев и д-р Захари Николов, лектори от МВР - Разум Даскалов, Даниела Димитрова, Ани Босилкова, Яна Тодорова, Владимир Нанев и Ваня Шиндерова и организатори - Валентин Гьорев, Стефана Семерджиева, Емилия Величкова. Присъствали са около 38 000 ученици от столичните училища, на възраст от 12 до 18 години, раздадени са 60 хиляди дипляни, 38 хиляди икони, и над 30 хиляди книги: “Дрогата” от Разум Даскалов, д-р по химия; “Азбука на оцеляването” от И. Бацаров, д-р по право и “Наркотичната зависимост” от проф. Олаф Кооб. Православната църква трябва да играе една от водещите роли при възпитанието на младото поколение в България в духа на християнските ценности. Ректорът на Софийската семинария, на разбираем език, успяваше да внуши на децата доверие в Българската православна църква, любов и вяра. С неговите идеи , с обогатяващото му присъствие, Фондацията вървеше напред и разширяваше дейността си. На Молебените, които отслужваше на 26юни (Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотиците), който отбелязвахме в Софийската семинария под егидата на ООН, участваха много ученици и учители. Ректорът представяше достолепно и достойно Семинарията и в множество обществени прояви, което разшири присъствието на Българската православна църква в обществения и духовен живот. Това е наложително и нужно за младото поколение и неговото правилно развитие и възпитание като достойни членове на Гражданското общество и Европейската общност.

С грижа за околната среда и за насърчаване на устойчивото развитие фондация "Антидот" подготвя обществена образователна програма за опазване на околната среда. Провеждането на образователните проекти се осъществява в партньорства със заинтересовани институции, учебни заведения и други неправителствени организации. Екологичните образователни програми са ориентирани към младите хора и интегрират най-добрите европейски практики и модели за предаване на знания за околната среда, екологична култура, изграждане на ценности, отговорно отношение, способност за критично мислене и поведение и лична инициатива в интерес на опазването на околната среда и обществото. Екологичните образователни програми, подготвяни от фондация "Антидот" са фокусирани към природната среда и връзката й с икономическия и социален живот. Реализирането на програмите включва природозащитни практически проекти и инициирането на събития.
Информационни програми сред учащите се за здрaвни въпроси и вредата от токсичните вещества.
През 2012 – 2015г. Фондация „Антидот“ в сътрудничество с Български родителски комитет/БРК/ полага огромни усилия за внасяне в образователната програма на Министерство на образованието проекта на Светия Синод на БПЦ за изучаване на предмета „Вероучение“ задължително, а не свободно избираем /ЗИП/. Организирахме разяснителни кампании в някои градове и проведохме няколко пресконференции с представители на родителите, НПО и средствата за масова информация. Разпространихме много книги и учебни помагала за неделните училища в страната. Дискриминацията е от години и продължава до днес. При провеждането на семинарите в 70 столични училища събрахме подписи на ученици, учители и възпитатели и ги внесохме в Народното събрание. Те просто изчезнаха от там, заедно с нежеланието да се обърне внимание на проблема. Той е невежество, агресия, секти, наркотици и други. Това е картината на болно младо поколение, заради нечии интереси, което води до унищожаване на ценностите в образователната с-ма в българските училища.
Ръководството на Фондация „Антидот“ счита, че е необходимо да се вземат спешни мерки да се преодолее празнотата в образователната система, което води до деградация на младото поколение в любимата ни България. Това, че сме единствената страна от Европейския съюз, в която не се изучава Вероучение, както е по проекта на Светия Синод – БПЦ, внесен в Парламента при обсъждането на образователните промени в МОН през 2015г.
Бог да Благослови нашите пътища, които следвахме от 1995 година до сега.
Това е истината и смятаме да я защитаваме до край за спасение на българските деца.
Анкета
26 юни
Международен ден на ООН